Nawigacja

Informacje o projektach

Projekty

Informacje o projektach

 

1.    Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego

 

 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła realizowała projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej – Projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego”.

W ramach tego projektu przeszkolonych zostało 5 nauczycieli klas I-III, obecnie nauczyciele ci wdrażają nabytą wiedzę z podstaw programowania podczas prowadzenia dodatkowych zajęć dla swoich uczniów. Nauczyciele ci zostali wyposażeni w laptopy.

W szkole powstała nowa pracownia komputerowa dla klas młodszych wyposażona w 23 stanowiska z laptopami, stanowisko dla nauczyciela z laptopem, 65-calowy interaktywny monitor dotykowy, urządzenie wielofunkcyjne, wizualizer oraz punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.    Lepsze jutro zaczyna się dziś – kompetencje kluczowe w edukacji

Szkoła realizuje projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 12.2 – Kształcenie ogólne – Projekt „Lepsze jutro zaczyna się dziś – kompetencje kluczowe w edukacji”.

W ramach tego projektu odnowiono pracownię komputerowa dla klas IV-VIII, zmodernizowano stanowiska uczniowskie, wyposażono pracownię w 20 laptopów na stanowiska uczniowskie, jeden laptop na stanowisko nauczyciela, 65-calowy interaktywny monitor dotykowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz dokonano wymiany przyłącza internetowego na nowe przyłącze o szybszych parametrach. Dodatkowo w ramach projektuwyposażono w nowe pomoce dydaktyczne pracownię przyrody, pracownię matematyki oraz sale lekcyjne klas młodszych.

          Projekt obejmuje również przeszkolenie nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych. Tematyka szkoleń obejmuje następujące zagadnienia: „Nowoczesne metody i techniki nauczania na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”  (20 osób) oraz „TIK w pracy nauczyciela” (6 osób). Jeden z nauczycieli zostanie w bieżącym roku przeszkolony z zakresu programowania.

Obecnie trwa nabór chętnych uczniów na zajęcia następujące pozalekcyjne:

1.    Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych – 2 grupy

2.    Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – 3 grupy

3.    Zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych – 3 grupy

4.    Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 3 grupy

5.    Zajęcia z przyrody „Trzy żywioły” – 2 grupy

6.    Zajęcia informatyczne – 2 grupy

7.    Zajęcia z programowania – 2 grupy

8.    Zajęcia logopedyczne – 1 grupa

9.    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 1 grupa

10. Zajęcia z przyrody „Obserwuję, badam, odkrywam – świat chemii” – 1 grupa

11. Zajęcia z przyrody „Obserwuję, badam, odkrywam – świat fizyki” – 1 grupa

Łącznie prowadzone będą zajęcia w 21 grupach, w których weźmie udział 161 uczniów.

Uczniowie zainteresowani udziałem w planowanych zajęciach proszone są o dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami do sekretariatu szkoły, do wychowawców klas lub do osób prowadzących poszczególne zajęcia.

Formularze można pobrać w sekretariacie szkoły, u osób prowadzących zajęcia lub ze strony szkoły klikając w poniższe linki:

 

 

  

 

Pliki do pobrania:

Formularz_rekrutacyjny.docx

Zalaczniki_do_formularza.doc

 

Wiadomości

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODLU IM KS JANA TWARDOWSKIEGO
    CHODEL
    24-350 CHODEL
    ul. SZKOLNA 19
  • tel. (81) 829 10 24 ; fax. (81) 829 10 30

Galeria zdjęć