Nawigacja

Owoce w szkole Owoce w szkole 2014-2015

Owoce w szkole

Owoce w szkole

 

 

Nasza szkoła bierze udział w programie „Owoce w szkole”. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu „Owoce w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 nasza szkoła po raz drugi podjęła decyzję uczestniczenia w Programie. Udział w nim zadeklarowało 100%   rodziców uczniów klas I-III. Program w tym roku szkolnym będzie obejmował 10 wybranych tygodni w I semestrze i tyle samo w drugim. W każdym tygodniu uczniowie będą otrzymywać co najmniej dwie porcje owoców i tyle samo warzyw. Dzieci chętnie korzystają z programu. W ramach działań dodatkowych biorą udział w konkursach tematycznych i pogadankach.

 Udział w programie jest bezpłatny i wymaga tylko podpisania przez Rodzica deklaracji zgody.

Wiadomości

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODLU IM KS JANA TWARDOWSKIEGO
    CHODEL
    24-350 CHODEL
    ul. SZKOLNA 19
  • tel. (81) 829 10 24 ; fax. (81) 829 10 30

Galeria zdjęć